Проектиране

Време за промяна!

 Ние от IXDesign Ви предлагаме цялостно проектиране на интериорен дизайн и завършени екстериорни решения. Нашата цел е да отговорим конкретно на всички Ваши нужди, а именно:

I

Идеен проект

Той е основата, върху която се съставя работния проект за интериорен дизайн. Съобразен е изцяло с визата за проектиране.Целта на идейния проект в един интериорен дизайн е да оформи общият вид на помещението. Стремежът е да се постигне максимално съотношение между полезната площ на отделните обекти и квадратурата на общите части, като се държи сметка за най-доброто изложение, размери, оформянето на обособените функционални зони и т.н. Проектът за интериорен дизайн е напълно съобразен с представите на клиента.

II

Работен проект

Разработва се на базата на идейния архитектурен проект или проекта за интериорен дизайн. Той е окончателната фаза в проектирането. В него са предвидени части: архитектурна, конструктивна и технологична, електро и ВиК инсталации, отопление и вентилация, газификация, телефонизация, и др., както и вертикална планировка и външни връзки. Съставя се и проект за организация и изпълнение на строителството. Всяка част съдържа обяснителна записка, графична част и количествена сметка за интериорен дизайн.

III

Разпределение

Определят се основните функционални зони, както и функционалното разпределение на всяка една от зоните. Основна част от всеки проект за интериорен дизайн. Схематично се нанасят отделните групи мебели. Тази част от проекта за интериорен дизайн дава ясен отговор относно представата ви за някои мебели и тяхното взаимодействие в пространството. На този етап се правят и вътрешно архитектурни и конструктивни промени на помещението , ако това е необходимо. Някои помещения позволяват повече варианти на функционално разпределение. Клиентът избира варианта, по който ще продължи да се работи, с помощта на консултациите на своя дизайнер, за да се превърне напълно проекта за интериорен дизайн в реалност.